Voprosy i' otvetyRy'bri'ka: Oli'mpi'adyAlg'ys hat ne u's'in beriledi?
0 +1 -1
Qazaqstan Ustazy asked 1 god ago

Alg'ys hattardy bery' erejeleri.
Ustazdardyn' pedagogi'kalyq jetistikterin belgilep, alg'ys bildiry' maqsatynda kelesi jetistikter boi'yns'a Qog'am to'rag'asynyn' quqyg'ymen marapattay' kag'i'dalary bekitilgen:
1. Oli'mpi'adag'a bir pa'n boi'yns'a birden 5 oqy's'y dai'arlag'an pedagogtarg'a qog'am to'rag'asynyn' atynan alg'ys hat beriledi.
2. Eki bo'lek taqyryp boi'yns'a g'ylymi'-ta'jiri'belik konferentsi'i'ag'a qatysqan pedagogtarg'a qog'am to'rag'asynyn' atynan alg'ys hat beriledi.
3. Eki bo'lek taqyryp boi'yns'a s'yg'armas'ylyq konky'rsqa qatysqan pedagogtarg'a qog'am to'rag'asynyn' atynan alg'ys hat beriledi.

1 otvet
0 +1 -1
Qazaqstan Ustazy answered 1 god ago

V tseli'ah pooщreni'i'a pedagogov za rezy'ltaty i'h tvorс'eskoi' dei'atelnosti' v ramkah nay'с'no-prakti'с'eski'h meropri'i'ati'i' y'tverjdeny kri'teri'i' dli'a nagrajdeni'i'a pravami' Predsedateli'a obщestva:
1. Pooщri't blagodarstvennymi' pi'smami' pedagogov, podgotovi'vщi'h bolee 5 y'с'eni'kov dli'a y'с'asti'i'a v oli'mpi'ade po odnomy' predmety' v ramkah odnogo y'с'asti'i'a.
2. Pooщri't blagodarstvennymi' pi'smami' pedagogov, pri'ni'avs'i'h y'с'asti'i'a v dvy'h nay'с'no-prakti'с'eski'h konferentsi'i'ah po raznym temati'kam.
3. Pooщri't blagodarstvennymi' pi'smami' pedagogov, pri'ni'avs'i'h y'с'asti'i'a v dvy'h tvorс'eski'h konky'rsah po raznym temati'kam.