Voprosy i' otvetyRy'bri'ka: Konky'rsyDannye ob y'с'eni'kah i'sс'ezli' , ne poi'avi'li's fami'li'i' i' i'h otvety
0 +1 -1
Poseti'tel sai'ta asked 2 goda ago

-Y'vajaemye kollegi' oli'mpi'ady, i'a vvela dannye y'с'eni'kov , no i'h i'mena ne poi'avi'li's na tablo y'с'astni'kov oli'mpi'ady, otvety i'h toje vvela, stoi't tsi'fra 0 i' vse, v li'с'nom kabi'nete, a fami'li'i' net, tolko probel,kak byt? Deti' jdy't rezy'ltatov

2 otvet
0 +1 -1
Qazaqstan Ustazy answered 1 god ago

Pravi'la y'с'asti'i'a