Voprosy i' otvetyRy'bri'ka: O nagradah«TA'LIMGER» medali
0 +1 -1
Kari'y'gi'na Mari'na asked 1 god ago

Zdravstvy'i'te! Kak mojno poy'с'i't podobny'i'y' medal i'  fraс'nyi' znaс'ok «TA'LIMGER». Nado с'to to oplati't? Zovy't meni'a Kari'y'gi'na Mari'na Leoni'dovna. I'mei'y' vyss'y'i'y' kategori'i'y' s 1997 goda. Pedagogi'с'eski'i' staj sostavli'aet 27 let. I'mei'y' 2 nagrady: Otli'с'ni'k obrazovani'i'a (2015 god) i' Pravi'telstvenna medal k 25-leti'i'y' Nezavi'si'mosti' RK /2016 god/. Zani'mai'y' doljnost zam. di'rektora po NMR. Hotelos by poly'с'i't i' fraс'nyi' znaс'ok  с'lena obщestva. Spasi'bo. 

1 otvet
0 +1 -1
Qazaqstan Ustazy answered 1 god ago

Predstavleni'e osy'щestvli'aetsi'a za sс'et granta obщestva «Qazaqstan Ustazdary». Organi'zatsi'onnye rashody ne vzi'mai'y'tsi'a. Podrobnee o polojeni'i' mojno oznakomi'tsi'a po ssylke: http://kzu.kz/23-2