Kliy'сhevye slova:

Abildaeva Saragy'l Ahmetovna

Meken-jaiy: Malybai ay'yly

Malybai orta mektebinde bastay'ysh synyp mug'alimi

Jumys orny: Malybai orta mektebinde bastay'ysh synyp mug'alimi
Lay'azymy:
Ty'g'an jyly: 1967 jyly 23-kyrku'iek jyl
Pedagogikalyq o'tili: 30 jyl
Ka'sibi sanaty: jog'arg'y

Biografii dosty'pna tolko sostavy' redaktsionnoi kollegii dlia opy'blikovaniia v эntsiklopedii.

Kollegi po ped.napravleniiy'