Kliy'сhevye slova:

Altynbekov Bekzat Komaroviсh

Meken-jaiy:

1. Aty-jo'ni: Altynbekov Bekzat Komaroviсh 2. JSN: 730408301305 3. Эlektrondyq poshtasy: bekzat8473@mail.ru 4. Oblysy: Qarag'andy oblysy 5. Qalasy: Jezqazg'an qalasy 6. Jumys orny: 1) «Qazaq qatynas joldary y'niversitetinin'» Jezqazg'an qalasyndag'y qashyqtyqtan oqyty' filialy 2) «Jezqazg'an Biznes ja'ne ko'lik kolledji» JM 7. Lay'azymy: 1) «Qazaq qatynas joldary y'niversitetinin'» Jezqazg'an qalasyndag'y qashyqtyqtan oqyty' filialynyn' direktory 2) «Jezqazg'an Biznes ja'ne ko'lik kolledji» JM quryltaishysy 8. En'bek o'tili: 28 jyl 9. O'mirbaiany: 1990-1991 jyldary Qon'yrat ken'sharyndag'y ortalyq qoimada ju'k ty'siry'shi, «Arqa en'bekkeri» gazetinde tilshi. 1991-1992 jyldary Aqtog'ai ay'dandyq radiosynda tilshi. 1992-1993 jyldary Jezqazg'an obylystyq tele-radio kompaniiasynyn' redaktory. 1993-1997 jyldary Jezqazg'an obylystyq tele-radio kompaniiasynyn' korrespondenti,

Jumys orny:
Lay'azymy:
Ty'g'an jyly: jyl
Pedagogikalyq o'tili: jyl
Ka'sibi sanaty:

Biografii dosty'pna tolko sostavy' redaktsionnoi kollegii dlia opy'blikovaniia v эntsiklopedii.

Kollegi po ped.napravleniiy'