KAZ
RUS
Кіру
Білім мекемелерінің басшыларына

«Мәңгілік Ел» жалпыұлттық патриоттық идеясының рухани-адамгершілік құндылықтарын негізге ала отырып, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылдың 31 желтоқсанындағы № 1045 «Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020 — 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы» қаулысын іске асыруға үлес қосу мақсатында білім мекемелерінің педагогтары мен білім алушыларын қашықтық конкурстарға, конференцияларға, олимпиадаларға және семинарларға қатысуға шақырамыз.

Ғылыми-тәжірибелік конференциялар, зияткерлік семинарлар, пәндік олимпиадалар, шығармашылық конкурстар мен жетілдіру курстары Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 83 «Білім және ғылым саласындағы азаматтық қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын, сондай-ақ Мектепке дейінгі, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғаларды аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын бекіту туралы» бұйрығының талаптарын жан-жақты қамтамасыз ету мақсатында ұйымдастырылған.

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 83 бұйрығының 2 тарауы 37 пункті негізінде жоғарыда ұсынылған шараларға қатысу нәтижесінде алынған құжаттарды педагог қызметкердің, білім алушылар мен тәрбиеленушілердің оқу, шығармашылық, пәндік олимпиадаларға, конкурстарға, байқауларға қатысуын растайтын құжаттар мен педагог қызметкердің наградалық материалдарын біліктілік санатына қызметінің сәйкестігін белгілейтін сараптама тобының қарауына ұсыну ұсынылады.