«Қазақстан ұстазы» энцикло-педиясының ең бірінші нөмірі 2015 жылдың 15 қаңтарында жарыққа шығарылды. Энцикло-педия негізінде «www.kzu.kz» ғаламтор порталы құрастырыл-ды. Осы кезеңнен бастап, қоғам мүшесі болған ұстаздардың ақыл-кеңестері бойынша орта білім саласына қажетті Отандық ғаламтор ресурстары құрастыры-ла басталды. Бұл мерзімге дейін мұғалімдердің шығармашылық белсенділігін ғаламтор аясында қамтамасыз ететін шетел ресурс-тары ғана болатын.

Ұстаздар қоғамы болғандық-тан, қоғамның жұмысын жан-жақты дамыту мақсатында ұстаздардан ұсыныс қабылдау формасы іске қосылды. Қоғам жұмысын ғаламтор аясында дамытудың ұсыныстары күнделік түсіп жатты. Қоғамның құрылуы кезеңінде жаңа идеялармен жабдықтап, көмегін тигізген қоғам мақтанышы ретінде Абилкаримов Сабыр Амангель-диновичті, Омарбекова Салтанат Кунтугановнаны, Абылханова Гульбану Гуламовнаны және Аманбаева Жазира Куановнаны айта аламыз.

Толығырақ: https://kzu.kz/ukz/