Ky'rbanova Asiia My'hetdinovna

Meken-jaiy:

1. FIO: Ky'rbanova Asiia My'hetdinovna 2. INN: 680803401553 3. Data rojdenie: 03.08.1968 g. 4. Эl poсhta: kamik1015@mail.ru 5. Oblast- 6. Gorod: Almaty 7. Mesto raboty: TOO «Hlebzavod №7» 8. Doljnost: Direktor 9. Avtobiografiia: 1975-1985 y'сheba sredniaia shkola №145 g. Almaty 1987-2006 g.g. Obedinenie Almaty hleb, doljnost s y'kladсhika do zavedy'iy'shego proizvodstvom; 2000-2006 g.g y'сheba Almatinskii Tehnologiсheskii Y'niversitet (tehnolog); 2006-2016 g.g. TOO HBK «Aksai» zavedy'iy'shii proizvodstvom – Generalnyi direktor; 2016- 2018 g.g. TOO «Hlebzavod №7» direktor. 10.Nagrady: Medal «Ly'сhshii rabotnik goda» (TOO «Almaty nan» 2005g.) Medal «Ly'сhshii ry'kovoditel goda» (TOO «Aksai» 2010 g.); Medal «Za vklad razvitiia» (TOO «Aksai» 2010 g.);

Jumys orny:
Lay'azymy: ,
Ty'g'an jyly: jyl
Pedagogikalyq o'tili: jyl
Ka'sibi sanaty:

Biografii dosty'pna tolko sostavy' redaktsionnoi kollegii dlia opy'blikovaniia v эntsiklopedii.

Kollegi po ped.napravleniiy'