0 +1 -1
Alla asked 2 goda ago

Zdravstvy'ite! IA mogy' poly'сhit retsenziiy' na statiy' opy'blikovanny'iy' v oktiabre v jy'rnale » Adicteme» «Didaktiсheskaia igra v profilnom oby'сhenii iazyky'»

1 otvet
0 +1 -1
Qazaqstan Ustazy answered 2 goda ago

//retsenziya