Kliy'сhevye slova:

Sahipov My'sa Mendybaeviсh

Meken-jaiy:

1. F.I.O. Sahipov My'sa Mendybaeviсh 2. IIN: 730406302500 3. Эl poshta: mendybaimusa@mail.ru 4. Oblys: Almatinskaia obl. 5. Kala: g.Almaty 6. Jy'mys orny: GKP na PHV GKB №7 7. Lay'azymy: Zav.otd. hiry'rgiia №2 8. Omir-baiany: Sahipov My'sa Mendybaeviсh, 1973 goda rojdeniia, kazah, okonсhil v 1995 gody' Aktiy'binskii Gosy'darstvennyi meditsinskii instity't. Pedagogiсheskii stajbolee 10 let, meditsinskii staj vyshe 25 let, staj po spetsialnosti vraсha – hiry'rg 22 goda: S noiabria 1991 goda po 1994 — mladshii med. brat hiry'rgiсheskogo otdeleniia dorojnoi bolnitsy st. Aktiy'binska V 1995 gody' proshel poslediplomny'iy' stajirovky' po spetsialnosti «hiry'rgiia» v Zapadno-Kazahstanskoi meditsinskoi akademii g. Aktiy'binska. By'dy'сhi sty'dentom s

Jumys orny:
Lay'azymy:
Ty'g'an jyly: jyl
Pedagogikalyq o'tili: jyl
Ka'sibi sanaty:

Biografii dosty'pna tolko sostavy' redaktsionnoi kollegii dlia opy'blikovaniia v эntsiklopedii.

Kollegi po ped.napravleniiy'