KAZ
RUS
Кіру
Курсқа қатысты материалдар парағы

Зияткерлік технологияларды білім беру үдерісінде қолдану әдістері


2010 жылдың наурыз айында Қазақстан Республикасы қол қойған Болон декларациясының қағидаларын білім беру үдерісінде қолдану жолдарын түсіндіру мақсатында Зияткерлік технологиялар институты (ары қарай — Институт) ECTS типі бойынша кредиттердің есептелу тәртібінің ұсынады. Кредиттік оқыту технологиясы білім алушы мен оқытушының оқу жұмысы көлемінің біріздендірілген өлшем бірлігі ретінде кредитті қолдану арқылы, білім алушының пәндерді таңдауы және реттілікпен оқуын өз бетінше жоспарлауы негізінде жүзеге асырылады.

Курс тақырыптары заманауи зияткерлік технологияларды білім беруде қолдануға бағытталған. Барлық курс дәрістері Институтының қашықтықтан білім беретін порталдарын сабақ жүргізу барысында қолданудың әдіс-тәсілдеріне авторлық «TIRKEU» ақпараттық жүйесінің базасын қолдану арқылы үйретеді.

Еуропалық трансферт және кредиттік жинақтау жүйесі (European Credit Transfer System) білім беру траекториясы, оқу орны және оқыту елі ауысқан жағдайда білім алушылардың игерген оқу пәндерін салыстыру және қайта сынақтан өткізуде пайдаланылатын білім беру бағдарламалары сынақ бірліктерін белгілеу әдісі арқылы жүргізіледі. Кредиттік оқыту технологиясы білім алушы мен оқытушының оқу жұмысы көлемінің өлшем бірлігі ретінде кредитті қолдану арқылы, білім алушының пәндерді таңдауы және реттілікпен оқуын дербес жоспарлауы негізінде жүргізіледі. Оқу жетістіктерін бағалау халықаралық тәжірибеде қабылданған әріптік жүйедегі сандық эквивалентіне сәйкес келетін және білім алушылардың рейтінгін белгілеуге мүмкіндік беретін ұпай түріндегі оқу жетістіктерінің деңгейін бағалау жүйесі арқылы жүргізіледі. Жетілдіру курсы төңірегінде 1 кредит 12 академиялық сағатқа тең. Оны ішіне халықаралық семинарға, республикалық конкурсқа, конференция мен олимпиадаға қатысу кіреді. Сонымен қатар, курс тақырыбы бойынша берілген видео дәрістерді тыңдауы тиіс. Қатысушының өз еркімен жоспарлауына қол жеткізу мақсатында барлық видео дәрістер курс жарияланған парақта ашық берілген. Курс соңында тапсырылатын қорытындылық сынақта жеке кабинеті арқылы өздігімен тапсырылады. Институттың жүйесінде «A» дан «D» дейінгі және I мен IV ұпайлық деңгей аралығымен есептелетін бағалау қолданылады. Бұл бағалау тәртібінің барлығы кредитке теңестіріліп, («F») кредит бермейтін бағасыда қолданылады.


Жетілдіру курсы сертификаты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 30 мамырдағы  № 343 бұйрығы қосымшасына сәйкес келеді.

Жетілдіру курсы Қазақстан Республикасы Әділет министрлігімен берілген тіркеу № 381-Е 21.02.2015 жылғы куәлігінің негізінде «TIRKEU» ақпараттық жүйесінің қашықтық білім беру базасы арқылы жүргізіледі.